Ny 7de-sans

Det heter kanskje ikke “7de-sans” lenger? Manager, Organiser, Calendar, Planner……  For meg er det uansett litt høytidstemt å ta i bruk en ny oversikt over året som ligger foran oss.

Når jeg skal skrive inn “Personlige data”, faller jeg ofte for fristelsen til å finne frem gamle 7de-sanser, og mimre over tidligere adresser og telefonumre. I Sandnes bodde vi i “Askeveien”. I Hammerfest bodde jeg i “Vadsøveien”. For 50 år siden bodde jeg i “Parkveien” i Kirkenes. En tid bodde jeg på hybel i Hoffsveien 30 i Oslo. Forskjellige adresser – ulike livsfaser – stoff til ettertanke.

Og så skal jeg overføre “merkedager” fra den gamle til den nye 7de-sansen. De skrives opp med rød penn, for å skille dem fra andre oppføringer. Bursdager føres opp med fødselsår i parentes. Bryllupsdager skrives opp med vigselsår. Og så kommer “døds-dager”, som en kategori med stadig flere oppføringer.

Pappa står oppført 25. oktober som “født 1924”, 8. august som “gift med mamma 1950” og 17. desember som “gift med Berit 1992”. I min nye 7de-sans må det på 17. juni skrives “pappa død 2009”.

Parallelt med et økende antall “dødsdager”, kommer et stort antall nye fødselsdager. De siste få årene har Egil fått to barnebarn – og jeg har i tillegg hele åtte andre “stebarnebarn”.   Jeg har ikke like god kontakt med alle, og har stadig dårlig samvittighet for manglende oppfølging og kontakt – men alle blir i hvert fall registrert i 7de-sansen min! Dessuten har Egils nevøer og nieser stått for en skikkelig “baby boom”, og vi vil jo gjerne forsøke å ha en viss oversikt.

Jeg mailer og ringer, og forsøker etter beste evne å skaffe riktige opplysninger til min nye 7de-sans.

Så kan jeg ta det nye året i bruk – med “blanke ark og fargestifter tel”.

“Noen kommer, noen går”…. Amandus er “ny” i vår hverdag og våre liv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s