skal vi bry oss, tro?

Jeg har havnet i et dillemma.
Det viser seg at ingen av de håndtverkerne som har jobbet her i huset vårt siden april har fått lønn av sin oppdragsgiver – vår kontraktspartner. Det dreier seg utelukkende om polske arbeidere – men flere av dem har bodd her i Norge i mange år, og har familie og barn her. De er høyt utdannede og kvalifiserte fagarbeidere. Noen av dem står i fare for å måtte flytte fra leiligheten sin, fordi de ikke har penger til å betale husleie. De er frustrert og ulykkelige. De har til gode mange titusner i lønn.

Vår kontrakt om oppussing var opprinnelig med et firma som het Oslo Bygg Totalentreprenør. Vi valgte det – etter en anbudsrunde – fordi vi hadde brukt dem tidligere og var godt fornøyd med både arbeid og pris. Underveis ble dette firmaet kjøpt opp av et selskap som heter Akernor. Jeg ble forklart at Akernors forretningsidé var å kjøpe opp små håndtverksbedrifter og “forsyne dem” med det de ofte mangler, nemlig administrativ- og prosjektstyringskompetanse. Det virket tilforlatelig – siden “prosjektstyring” åpenbart var mangelvare i vårt oppussingsprosjekt!

I brønnøysundregistrene står imidlertid Akernor oppført som et selskap som bedriver formidling og utleie av arbeidskraft. Dessuten er styreformannen i Akernor tilfeldigvis samme person som styreformannen i Oslo Bygg Totalentreprenør. Min dialog med selskapet er høyst forvirrende: Daglig leder henviser til økonomisjef, og begge benekter delvis fakta som forlengst er etablert…. Jeg har forsøkt å slå fast at mitt anliggende er at ansatte som har jobbet i mitt hus skal få betalt det de har krav på. Jeg blir møtt med en sammenhengende strøm av løfter (som blir brutt), besvergelser, mistenkeligøring og bortforklaringer.

Ifølge Bygningsarbeiderforeningen, Arbeidstilsynet og jurister jeg har snakket med er det helt vanlig at polske fagarbeidere i Norge ikke får utbetale lønn for den jobben de gjør.

Hva gjør jeg?
I første omgang lar jeg vær å betale den siste regningen for oppussingen. Og har krevet garanti for at de ansatte får utbetalt lønn. Den garantien – hvis jeg får den – er antakelig ikke verdt papiret den er skrevet på…..  Noen av disse arbeiderne har allerede kontaktet fagforeningen, og er i en prosess mot selskapet. Andre har jobbet svart, og er helt rettsløse. Det er fristende å si at de får som fortjent. Men det er allikevel ingen tvil om at de har vært grovt utnyttet – av norske “entreprenører”!
I Oslo Bygningsarbeiderforbund fikk jeg ett entydig råd: Gå til media! Det er det eneste som ser ut til å virke i forhold til disse spekulantene innen bygg- og anlegg.
Kanskje jeg gjør det.

Fyterakkern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s